گروگان گیری انتخابات.

مردم افغانستان اگر مورد مطالعه ودقت جامعه شناسانه قرار بگیرند،درقرن ۲۱ یکی ازملت های نادر وغریب روزگار به شمار خواهند آمد بدلیل اینکه هرگز از حوادثات وپدیده های که هر روز وساعت در دور وبرشان اتفاق میافتد عبرت نمی گیرند و بی تفاوت از کنارشان می گذرند واصلا در آنها تعمق واندیشه نمی کنند. یکی از چیزهای غریب درمیان جامعه ای افغانی این است که همان انسهای را که در روزهای نه چندان دور مانند زالو خونشان را می مکیدند وتمام دارو وندار زندگی شان راتاراج کردند وبه یغما بردند وآنان را درپیش ملل عام خوار وخفیف وسرافکنده کردند،بار دیگر به سیادت وآقای برگزیده اند وهردسته ای در زیر علم یکی از آنان سینه می زنند در حالیکه همه با چشم سر خونهای رگ گردن شان را می بینند که از ناخن وچنگال شان در حال چکیدن است،با وجودآن هنوز آنان را مدافعان حقوق ومحافظان عرض وحیثیت خود می شمارند،ملتی که چشم عبرت بین نداشته باشد وخوب را ازبد تمیز ندهند ودوست را به جای دشمن ودشمن را به جای دوست بینشانند هر گز روی سعادت وخوشی را نخواهند دید،اینانکه امروز مردم را به گروگان گرفته اند وانتخاباتی را که در دیگر کشورهای جهان معاصر در یک روز ویا کمتر از آن به بار می نشیند وثمر می دهد به شش ماه رسانده اند وآن را تبدیل به لاشه ای گندیده ای ساخته که بوی گند آن مشام همه ای جهانیان را می آزارد همانهای هستند که در عربستان سعودی در کنار خانه ای خدا تعهد کردند وپیمان بستند که با عدل وانصاف رفتار نمایند وبرای صلح وسعادت وحکومت فراگیر ملی دست بدست هم داده از خشونت وجنگ وخود خواهی وتمامیت خواهی دست بر میدارند اما هنوز جوهر آن سیاهه خشک نگردیده بود که کابل را تبدیل به کشتار گاه انسان افغانستانی کردند وآن شهر زیبا را برای عطش قدرتشان به ویرانه ای وحشتناکی که از هر کوی وبرزن آن بوی خون به مشام می رسید تبدیل نمودند.

اما امروز که دیگر دوران خشونت وبربریت به سر رسیده وهمان جانیان دیروز باز رنگ عوض نموده واینبار در زیر چتر سوغات که به نام دموکراسی از غرب آمده است با صورتهای اصلاح کرده ونکتاییهایی اتو کشیده آن سوغات غربی را با شعار غربی در لباسی به بنام انتخابات ودفاع از حق مردم وآراء انان به گروگان گرفته اند ومردم بی زبان وکوتاه نگر افغانستان هم بدون سبک وسنگین کردن صحت وسقم رفتار وعملکردآنان گوسفند وار هر دسته ای بدنبال این گرگان که لباس چوپان به تن کرده اند در آمده اند وبه جای آنکه همه با هم مانند ملت های بیدار دنیا از حق خوشان وآینده ای خود وفرزندان شان بدفاع برخیزند خودشان را بار دیگر در شعله های هوس قدرت طلبی آنان به آتش می افکنند، در حالیکه علائم ونشانه های دورنگی وخیانت آنان مانند روز روشن است.

راه  است وچاه ودیده ای بینا وآفتاب

تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش

چندین چراغ دارد وبیراهه می رود

بگذار تا بیفتد وبیند سزای خویش

هر روز عرصه ای زندگی برای مردم افغانستان تنگتر از گذشته می گردد کورسویی امیدی را که با شرکت گسترده ای مردم در پای صندوقهای رأی به وجود آمده بود وامید می رفت زمینه ای ورود افغانستان به کاروان در حال صعود بشریت مهیا گردیده است وروزنه ای امیدی به روی مردم داغدیده وزجر کشیده ای افغانستان باز شده بود اما عده ای دزد وراهزن که به هیچ صراطی مستقیم نبوده ونیستند آن را به بد ترین شکل ممکن به یأس وسرخوردگی ملتی تبدیل کرده اند که دهها است طعم امنیت وصلح را نچشیده اند وسفره های شان سالها است که تهی از غذا ومملؤ از اشک است، با این وصف تعجب است ازمردمی که دنبال کسانی روانند که بارها درمیدان عمل با سرنوشت آنان بازی کرده جز درد ورنج مرارت بار هیچ کار مثبتی برای آنان ننموده اند، آ مدن هیولایی خونریز به نام طالب که بر هیچ یکی از زن ومرد،پیر وجوان،نظامی وغیر نظامی،پشتون،تاجیک،هزاره،ازبک وغیره رحم نمی کنند وهر روز گوشه ای از سرزمین ماتم زده ای افغانستان را به خون مردمان شان رنگین می نمایند محصول عملکرد همین مردمانی است که خودشان را امروز در زیر نام دموکراسی مدافع حقوق مردم قلمداد می کنند، سوگمندانه مردم افغانستان خودشان را مؤمن ومتدین به دین اسلام هم میدانند اما از هیچ یکی از رهنموهایی اصولی آن استفاده نمی کنند یکی از آنها فرموده ای پیشوای عالقدر آن است که فر مود: لایلدغ المؤمن من حجرٍٍ مرِتین. هیچ مؤمنی دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود اما مردمان افغانستان بکرات از یک سوراخ گزیده شده اند باز دستهای شان در آن دراز کرده وبدون عبرت گرفتن از دفعات قبل هر آنگاهی که دوباره گزیده شدند آه وناله ای شان بلند می شود وخدا را بفریاد می خوانند وخدا هم به ما خواهد گفت: ای حمقاء من به شما عقل وشعور دادم چرا آن را تعطیل کرده واز آن استفاده نمی نمایید، من کار های عالم را بر اساس حکمت وتدبیر حکیمانه اداره می کنم هر ملتی که خود شان را با سنت مؤکد من مطابق کنند پیش خواهند رفت واز فقر وفلاکت نجات پیدا کرده به سعادت وخوشبختی خواهند رسید وهر ملت ومردمی که سنت مرا زیر پا کند در زیر چرخ سنگین آن ولو در شبانه روز پنج مرتبه مرا به فریاد خوانند له خواهند شد،متأسفانه مردم افغانستان چون در مسیر قانون وسنتی خداوندی حاکم برهستی قرار ندارند لذا گرفتار انسان نماهایی گردیده اند که هوس قدرت وثروت آنان کور وکر ساخته است وچراغ وجدان شان به خاموشی گراییده ورنج ودرد مردم در آنان کوچکترین احساسی ایجاد نمی کنند، بنا براین ملت افغانستان باید بدانند که هم درد از خودشان است وهم در مان آن در دست خودشان والا تا ابد در چنگ همین هیولاهایی دوسر گرفتار خواهند بود.

/ 1 نظر / 11 بازدید
سعید خاکی

سلام وبلاگنویس عزیز من یک طراح قالب وبلاگ و سایت هستم و همانند شما توی وبلاگ فعالیت می کنم. برای پیشرفت وبلاگ های ایرانی قالب های شخصی طراحی می کنم تا از نظر طرح و گرافیک هم با سایت ها بتونن رقابت کنن و بتونن بازدید کننده بیشتری رو جذب وبلاگشون کنن . اگر علاقه دارین که شما هم قالب شخصی داشته باشین به وبلاگ من سر بزنید ، من خدمات مختلفی در حوزه طراحی و برنامه نویسی انجام میدم که امیدوارم برای شما هم مفید واقع بشه ... منتظر شما هستم ... سعید خاکی